ไหว้สาครูบาอิน  ท้องถิ่นเกษตรกรรม  งามล้ำน้ำตกม่านฟ้า  นาสาหมู่บ้านกะเหรี่ยง  พร้อมเพรียงเก้าหมู่บ้าน  เย็นสายธารแม่ตื่น  ร่มรื่นอ่างโป่งจ้อ  เศรษฐกิจเพียงพอสันติสุข 

 
 
 • No_Gift_policy
 • ข่าววันที่4 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์เหตุฉุกเฉิน
   
การประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม 2565
การประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม 25 ... new

การประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม 2565


อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสันติสุข รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลสันติสุขประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศเทศบาลตำบลสันติสุข รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัด ... new

ประกาศเทศบาลตำบลสันติสุข รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริก

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสันติสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริหารของเทศบาลตำบลสันติสุข ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศเทศบาลตำบลสันติสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเ ... new

ประกาศเทศบาลตำบลสันติสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล

อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมโครงการผู้พิการ
กิจกรรมโครงการผู้พิการ ... new

การอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ักับผู้พิการในตำบลสันติสุข ในปี พ.ศ.2564<

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข่าวที่158
ข่าวที่158 ... new

ข่าวที่158


อ่านต่อ... 
 
ข่าวที่157
ข่าวที่157 ... new

ข่าวที่157


อ่านต่อ... 
 
ข่าวที่156
ข่าวที่156 ... new

ข่าวที่156


อ่านต่อ... 
 
ข่าวที่155
ข่าวที่155 ... new

ข่าวที่155


อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลสันติสุข เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564-ไตรมาสที่ 4
ประกาศเทศบาลตำบลสันติสุข เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ ... new

ประกาศเทศบาลตำบลสันติสุข เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัส

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสันติสุข เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564-ไตรมาสที่ 3
ประกาศเทศบาลตำบลสันติสุข เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ ... new

ประกาศเทศบาลตำบลสันติสุข เรื่อง รายงานผ

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสันติสุข เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564-ไตรมาสที่ 2
ประกาศเทศบาลตำบลสันติสุข เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ ... new

ประกาศเทศบาลตำบลสันติสุข เรื่อง รายงานผ

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสันติสุข เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564-ไตรมาสที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลสันติสุข เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ ... new

ประกาศเทศบาลตำบลสันติสุข เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัส

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   


  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  E-Service
  ระบบหนังสือรับเทศบาล
  แฟนเพจ
  เข้าระบบ
  Good Governance
  e-gp
  เดลินิวส์
  การท่องเที่ยว
  จังหวัดเชียงใหม่
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  โอทอป
  สสส